บริษัท เมอราญา เรสซิเดนซ์ จำกัด

กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

E-mail : info@murraya71.com

กรุณาติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

(66)2-538-1400,

(66)2-538-1175,

(66)2-538-1120,

(66)2-538-1029 ,

Mobile :(66)8-6400-0262

 

Fax : (66)2-538-2163

  

บริษัท เมอราญา เรสซิเดนซ์ จำกัด
9 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-3 (ซอยสหกรณ์ 4)
ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว 71 กรุงเทพฯ 10230

Tel. (66-2) 538-1400(8 lines), Fax(66-2) 538-2163
Copyright © All Rights Reserved 2009 : http://www.murraya71.com
Contact : info@murraya71.com


Developed and Designed by @love